Ostatnio dodane...

05.06.2023
Odpowiedź na pismo z dnia 5 czerwca 2023 roku

29.05.2023
Odpowiedź na pismo z dnia 29 maja 2023 roku

22.05.2023
Odpowiedź na pismo z dnia 22 maja 2023 roku

15.05.2023
Odpowiedź na pismo z dnia 15 maja 2023 roku

04.05.2023
Odpowiedź na pismo z dnia 4 maja 2023 roku

26.04.2023
Odpowiedź na pismo z dnia 25 kiwetnia 2023 roku

23.03.2023
Odpowiedź na pismo z dnia 23 marca 2023 roku

12.01.2023
Odpowiedź na pismo z dnia 12 stycznia 2023 roku

13.12.2022
Odpowiedź na pismo z dnia 13 grudnia 2022 roku

08.12.2022
Odpowiedź na pismo z dnia 8 grudnia 2022 roku

28.11.2022
Odpowiedź na pismo z dnia 28 listopada 2022 roku

22.11.2022
Odpowiedź na pismo Pana Arkadiusza Durasiewicza z dnia 22 listopada 2022 roku

08.11.2022
Odpowiedź na pismo Pana Arkadiusza Durasiewicza z dnia 8 listopada 2022 roku

06.10.2022
Odpowiedź na pismo Pana Marka Chmaja z dnia 6 października 2022 roku

22.09.2022
Odpowiedź na pismo Prezydenta RP, Andrzeja Dudy z dnia 22 września 2022 roku

08.09.2022
Odpowiedź na skargę Pana Marcina Masłowskiego z dnia 8 września 2022 roku

05.09.2022
Odpowiedź na skargę z dnia 5 września 2022 roku

29.08.2022
Odpowiedź na skargę Pana Witolda Pokojskiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku

23.08.2022
Odpowiedź na skargę Pana Kamila Stanka z dnia 23 sierpnia 2022 roku

20.07.2022
Odpowiedź na skargę Pani Magdaleny Madzia z dnia 20 lipca 2022 roku

09.05.2022
Odpowiedź na skargę Pana Kazimierza Kleiny z dnia 9 maja 2022 roku

25.04.2022
Odpowiedź na skargę Pana Marcina Sławeckiego z dnia 25 kwietnia 2022 roku

30.03.2022
Odpowiedź na skargę Pana Adama Niemczewskiego z dnia 30 marca 2022 roku

28.03.2022
Odpowiedź na skargę Pani Katarzyny Ciupek z dnia 28 marca 2022 roku

09.03.2022
Odpowiedź na skargę Pana Dariusza Goszczyńskiego z dnia 9 marca 2022 roku

14.02.2022
Odpowiedź na skargę Pana Andrzeja Sowy z dnia 14 lutego 2022 roku

08.02.2022
Odpowiedź na skargę Pana Marcina Gołaszewskiego z dnia 8 lutego 2022 roku

TAGI
#article #blog #dziennikarz #etyka #fakenews #federacja #film #gazeta #info #informacja #internet #journalist #konferencja #materiał #media #news #odezwa #oświadczenie #portal #prasa #publikacja #rada #radio #redakcja #redaktor #reklama #reportaż #reporter #seminarium #skarga #stanowisko #stowarzyszenie #syndykat #telewizja #tv #vlog

Karta Etyczna Mediów

Dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy szanując niezbywalne prawo człowieka do prawdy, kierując się zasadą dobra wspólnego, świadomi roli mediów w życiu człowieka i społeczeństwa obywatelskiego przyjmują tę Kartę oraz deklarują, że w swojej pracy kierować się będą następującymi zasadami:
 • Zasadą prawdy - co znaczy, że dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy dokładają wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą, sumiennie i bez zniekształceń relacjonują fakty w ich właściwym kontekście, a w razie rozpowszechnienia błędnej informacji niezwłocznie dokonują sprostowania
 • Zasadą obiektywizmu - co znaczy, że autor przedstawia rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów, rzetelnie relacjonuje różne punkty widzenia.
 • Zasadą oddzielania informacji od komentarza - co znaczy, że wypowiedź ma umożliwiać odbiorcy odróżnianie faktów od opinii i poglądów.
 • Zasadą uczciwości - co znaczy działanie w zgodzie z własnym sumieniem i dobrem odbiorcy, nieuleganie wpływom, nieprzekupność, odmowę działania niezgodnego z przekonaniami.
 • Zasadą szacunku i tolerancji - czyli poszanowania ludzkiej godności, praw dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia.
 • Zasadą pierwszeństwa dobra odbiorcy - co znaczy, że podstawowe prawa czytelników, widzów, słuchaczy są nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców.
 • Zasadą wolności i odpowiedzialności - co znaczy, że wolność mediów nakłada na dziennikarzy, wydawców, producentów, nadawców odpowiedzialność za treść i formę przekazu oraz wynikające z nich konsekwencje.
Sygnatariusze tej Karty powołują Radę, która strzec będzie powyższych zasad, publicznie orzekając w sprawach przestrzegania Karty i dokonując interpretacji jej zapisów. Sygnatariusze zobowiązują się również do upowszechnienia treści Karty, informacji o prawie składania skarg do Rady i niezwłocznego ogłaszania orzeczeń Rady.

Kartę Etyczną Mediów, opracowaną z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, podpisali w dniu 29 marca 1995 roku prezesi:
 1. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
 2. Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy,
 4. Syndykatu Dziennikarzy Polskich,
 5. Związku Zawodowego Dziennikarzy,
 6. Unii Wydawców Prasy,
 7. Telewizji Polskiej S.A.,
 8. Telewizji Polsat,
 9. Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych,
 10. Polskiego Radia S.A.,
 11. Stowarzyszenia Radia Publicznego w Polsce,
 12. Stowarzyszenia Polskiej Prywatnej Radiofonii,
 13. Związku Zawodowego Dziennikarzy Radia i Telewizji,
 14. Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
 15. Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych ks. Wiesław Niewęgłowski.